“Вісник ортопедії, травматології та протезування”

Відомості про заснування та діяльність редакції журналу «Вісник ортопедії, травматології, та протезування»та якість наукових журналів, які видаються науковими установами НАМН України

1. Назва установи засновника (співзасновників журналу) ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”;
ВГО „Українська асоціація ортопедів-травматологів”; ВГО „Українська асоціація спортивної травматології , хірургії коліна та артроскопії”.

2. Назва видавництва: ТОВ «Видавнича компанія «Наш формат».

3. Назва журналу: «Вісник ортопедії, травматології та протезування», головний редактор – директор ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д−р мед. наук, проф., академік НАМН України Гайко Георгій Васильович.

4. Дані про юридичну реєстрацію журналу: Свідоцтво про державну реєстрацію видано Державним комітетом інформаційної політики України серія КВ № 4058 від 25.02. 2000 р.; перереєстрація у Міністерстві юстиції України 01.02.2011 Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ за № 17468–6218 ПР, перереєстрація № 21234-11034ПР від 04.03.2015 року.

5. Галузь знання за профілем журналу: медицина – ОРТОПЕДІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА АРТРОСКОПІЯ.

6. Новизна і актуальність журналу у порівнянні з тими, що вже існують в цій галузі знань: підвищення кваліфікації лікарів, ознайомлення з сучасними методами оперативних втручань, з новими технологіями і методами лікування та діагностики, дискусії, обмін досвідом із зарубіжними фахівцям, тощо.

7. З якого року виходить журнал: 2000 року. Середня кількість сторінок журналу: 88.

8. Тираж: 500 - 1000 прим.

9. Журнал входить до переліку видань ДАК: так ;

10. Електронна копія видання розміщена на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: так ;

11. Наявність видання у наукометричних і реферативних базах (SCOPUS та інш.): так.

12. Періодичність: планова - 4 рази в рік; фактична - 4 рази в рік.