№ 1 (100) 2019

"ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ"
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО–ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
№ 1 (100) — 2019

ЗМІСТ

Гайко Г. В., Підгаєцький В. М., Торчинський В. П., Сулима О. М., Осадчук Т. І., Галузинський О. А.
Роль Республіканського центру ендопротезування суглобів в розробці та впровадженні методу в Україні
(Gayko G. V., Pidhaietskyi V. M., Torchynskyi V. P., Sulyma O. M., Osadchuk T. I., Haluzynskyi O. A.
The Role of the Republican Center for Joint Replacement in the Development and Implementation of the Method in Ukraine)

Страфун С. С., Лисак А. С., Сухін А. Ю.
Проблеми відновлення сухожилків згиначів пальців кисті
(Strafun S. S., Bezuhlyi A. A., Tymoshenko S. V.
Problems of Restoration of Flexor Tendons of Fingers)

Герасименко С. І, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Гужевський І. В.
Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит
(Herasymenko S. I., Poluliakh M. V., Babko A. M., Herasymenko A. S., Huzhevskyi I. V.
Оrthopedic Treatment of Patients with Reumatoid Arthritis)

Гайко Г. В., Осадчук Т. І., Калашніков А. В., Підгаєцький В. М.
Диференційована тактика оперативного лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів
(Gayko G. V., Osadchuk T. I., Kalashnikov A. V., Pidhaietskyi V. M.
Differentiated Tactics of Surgical Treatment of Knee Joint Osteoarthritis)

Коструб О. О., Блонський Р. І., Котюк В. В., Лучко Р. В.
Проблеми діагностики та лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів
(Kostrub O. O., Blonskyi R. Y., Kotiuk V. V., Luchko R. V.
Problem Symptoms and Groin Pain Syndrome in Athletes)

Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І.
Недосконалий остеогенез як ортопедична проблема
(Huk Yu. M., Zyma A. M., Kincha-Polishchuk T. A., Cheverda A. I.
Imperfect Osteogenesis as an Orthopedic Problem)

Лябах А. П., Бруско А.Т., Пятковський В.М.
Нейрогенна артропатія стопи – ортопедична проблема
(Liabakh A. P., Brusko A. T., Piatkovskyi V. M.
Neurogenic Foot Arthropathy – Orthopedic Problem)

Рой І. В., Борзих Н. О., Пилипенко О. В.
Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії
(Roi I. V., Borzykh N. O., Pylypenko O. V.
The Current State and Problematic Issues of Rehabilitation in the Traumatology and Orthopedics)

Грицай М. П.
Механізм формування контрактур кульшового та колінного суглобів на ранніх стадіях ревматоїдного артриту (натурний експеримент)
(Hrytsai M. P.
The Evolution of Research and Treatment of Surgical Infection of Bones and Joints in Ukraine)

Григоровський В. В., Бруско А. Т.
Основні напрямки і здобутки наукових та діагностичних досліджень відділу патоморфології Інституту травматології та ортопедії НАМН України
(Hryhorovskyi V. V., Brusko A. T.
Main Directions and Achievements of Scientific and Diagnostic Researches of the Department of Pathomorphology of the Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine)

Гайко Г. В., Герасименко С. І., Голюк Є. Л.
Засади виготовлення алотрансплантатів за технологією локального кісткового банку
(Gayko G. V., Herasymenko S. I., Holiuk Ye. L.
The Principles of Manufacturing of Allografts in Local Bone Bank)

Лютко О. Б.
Сучасні підходи до антибіотикотерапії в травматології та ортопедії
(Liutko O. B.
Modern Approaches to Antibiotic Therapy in Traumatology and Orthopedics)

Шевчук А. В., Сташкевич А. Т., Улещенко Д. В., Мартиненко В. Г., Вітковський А. М.
Гематогенний остеомієліт хребта, реалії сьогодення
(Shevchuk A. V., Stashkevych A. T., Uleshchenko D. V., Martynenko V. H., Vitkovskyi A. M.
Gematogenous Osteomyelitis of the Spine, Modern Realities)

Лазарев І. А., Копчак А. В., Скибан М. В.
Скінченно-елементне моделювання в біомеханічних дослідженнях в ортопедії та травматології
(Lazarev I. A., Kopchak A. V., Skyban M. V.
Finite Element Modeling in Biomechanical Research in Orthopedics and Traumatology)
 

Попередні номери

№ 3 (102) 2019

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, 17-18 вересня 2020 р. м. Київ

№ 2 (101) 2019

20 років з дня застування журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”

№ 1 (100) 2019

100-річний ювілей ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"