Pедакційна політика журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”«Стратегічні пріоритети» – це знаннєвий простір, який забезпечує:

- доступ світової наукової спільноти до результатів наукової діяльності авторів журналу;

- якісну присутність авторів журналу у світовій науковій спільноті.

Журнал “Вісник ортопедії, травматології та протезування” реалізує політику:

- оперативного донесення до наукової спільноти та практикуючих професіоналів результатів новітніх досліджень;

- відкритого доступу (всі представлені в паперовій та електронній версії статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку);

- дотримання прав інтелектуальної власності та поваги до інтелектуальної незалежності авторів публікацій;

- підтримки наукової етики, оприлюднення фактів її порушення;

- забезпечення належної якості публікацій, в тому числі використання для їх підготовки можливостей світового інформаційного простору (провідних репозитаріїв знань та бібліографічних баз даних);

- постійного удосконалення інтерфейсу сайту збірника для комфортної взаємодії редакції, рецензентів, авторів та користувачів.

Редакційна політика видання базується на принципах неупередженості та об’єктивності, вимогливості до підвищення якості наукових досліджень, підтримки нових знань, колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, суворого дотримання авторських і суміжних прав, неприйняття будь-яких проявів наукової недоброчесності.