Склад редакційної колегії та ради українського науково-практичного журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування” станом на 2019 рік

Редакційна колегія

№№ пп прізвище, і'мя, по батькові Місце роботи, звання, посада Посада у колегії
1 Гайко Георгій Васильович ДУ „Інститут травматології та ортопедії” НАМНУ, д-т. мед. наук, проф., академік НАМН України , керівник клініки Головний редактор журналу
2 Коструб Олександр Олексійович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки спортивної та балетної травми Відповідальний секретар журналу
3 Лябах Андрій Петрович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки Науковий редактор журналу
4 Анкін Лев Миколайов Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д-т. мед. наук, професор кафедри Член редакційної колегії
5 Бур’янов Олександр Анатолійович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед.наук, проф., завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця Член редакційної колегії
6 Герасименко Сергій Іванович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, заступник директора по клініці Член редакційної колегії
7 Герцен Генріх Іванович НМАПО ім. П. Л. Шупика, д-т. мед. наук, проф., зав. кафедрою ортопедії та травматології № 1 Член редакційної колегії
8 Грицай Микола Павлович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки Член редакційної колегії
9 Гук Юрій Миколайович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки Член редакційної колегії
10 Калашніков Андрій Валерійович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки Член редакційної колегії
11 Климовицький Володимир Гарієвич НДІТО Донецького державного медуніверситету ім. О. Горького, д-т. мед. наук, проф., директор інституту Член редакційної колегії
12 Корж Микола Олексійович Інститут патології хребта та суглобів ім. акад. Ситенка, д-т. мед. наук, проф., директор інституту Член редакційної колегії
13 Лоскутов Олександр Євгенович Державна медична академія, зав.каф., д-т. мед. наук, проф.; Член редакційної колегії
14 Магомедов Олександр Магомедович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-т. мед. наук, проф., керівник лабораторії Член редакційної колегії
15 Радченко Володимир Олександрович Державний медуніверситет, д-т. мед. наук, проф., зам. директора по науці Член редакційної колегії
16 Рой Ірина Володимирівна ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-т. мед. наук, проф.,учений секретар, керівник відділу реабілітації Член редакційної колегії
17 Сташкевич Анатолій Трофімович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, проф., керівник клініки Член редакційної колегії
18 Страфун Сергій Семенович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ ”, д-т. мед. наук, проф., член-коресподент, зам. директора по науці Член редакційної колегії

Редакційна рада

№№ пп прізвище, і'мя, по батькові Місце роботи, звання, посада Посада у раді
1 Гайко Оксана Георгієвна ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ”, керівник відділу функціональної діагностики, д-р. мед. наук Член редакційної ради
2 Бєлєцкий А. В. (Мінськ, Бєларусь) Д–р мед. наук, проф. Член редакційної ради
3 Головаха Максим Леонідович Запорізький державний медичний університет, зав. кафедрою травматології, д-р мед. наук, проф. Член редакційної ради
4 Григоровський Валерій Володимирович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-р мед. наук, проф., старший науковий співробітник Член редакційної ради
5 Зазірний Ігор Михайлович Клінічна лікарня „Феофанія", д-р. мед. наук., зав. відділенням Член редакційної ради
6 Кабацій Мирослав Степанович ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМНУ”, керівник відділу, канд. мед. наук Член редакційної ради
7 Курінний Ігор Михайлович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-р. мед. наук, проф., старший науковий співробітник Член редакційної ради
8 Левицький Анатолій Феодосійович Київський національний державний університет, д–р мед. наук, проф Член редакційної ради
9 Марчинський В. Й. (Польща, Варшава) Д–р мед. наук, проф. Член редакційної ради
10 Поворознюк Владислав Володимирович Інститут геронтології НАМН України, керівник відділу, д–р мед. наук, проф. Член редакційної ради
11 Полулях Михайло Васильович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-р. мед. наук, проф Член редакційної ради
12 Самохін Анатолій Васильович Київська лікарня № 12, завідувач відділенням, д–р мед. наук, проф. Член редакційної ради
13 Сулима Володимир Сергійович Ів-Франківський державний медуніверситет., зав.кафедрою., д–р мед. наук, проф. Член редакційної ради
14 Сухін Юрій Валентинович Одеський медуніверситет, д–р мед. наук, проф., зав. кафедрою Член редакційної ради
15 Торчинський Віктор Петрович ДУ „Інститут травматології та ортопедії”, д-р. мед. наук Член редакційної ради
16 Фіщенко Володимир Олександрович Державний мед -університет ім. вул. М.І. Пирогова, 56; зав.каф. травматології та ортоп., д-р мед.наук, проф. Член редакційної ради
17 Філіпенко Володимир Акимович Інститут патології хребта та суглобів ім. акад. Ситенко, д–р мед. наук, проф., керівник відділу патології суглобів Член редакційної ради