[1]
Haluzynskyi, O., Haiko, O. and Gayko , G. 2020. Bone Mineral Density in Patients With Coxarthrosis With Concomitant Spinal Pathology. Visnyk Ortopedii Travmatologii Protezuvannia. 3(106) (Oct. 2020), 17-23. DOI:https://doi.org/10.37647/0132-2486-2020-106-3-17-23.