Haluzynskyi, O., Haiko, O., & Gayko , G. (2020). Bone Mineral Density in Patients With Coxarthrosis With Concomitant Spinal Pathology. Visnyk Ortopedii Travmatologii Protezuvannia, (3(106), 17-23. https://doi.org/10.37647/0132-2486-2020-106-3-17-23