Kosiakov, O.M., P.V. Bulych, K.O. Hrebennikov, A.V. Myloserdov, Ye. V. Tuz, Ye.M. Fedin, and M. V. Statkevych. “One-Stage Bilateral Total Hip Arthroplasty. Modern Representations and Our Experience”. Visnyk Ortopedii Travmatologii Protezuvannia, no. 3(106) (October 30, 2020): 52-62. Accessed May 6, 2021. https://visnyk.uaot.com.ua/index.php/journal/article/view/37.