Публікаційна етика

Редакція журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування” підтримує основні стандарти публикаційної етики Комітета по етиці в публікаціях (COPE) (Принципи прозорості та кращої практики, Кодекс поведінки). Редакція вважає за недопустиме такі явища, як:

- Плагіат – подання чужої роботи або ідеї як своєї власної

- Повторна публікація – одночасна подача заявки на публікацію наукової статті в більш, ніж одне місце

- Конфлікт інтересів – нерозголошення інформації, яка, можливо, прямим або непрямим чином перешкоджає об'єктивності при публікації

- Авторські суперечки – навмисне викривлення фактів участі вченого в науковому дослідженні, результати якого публікуються

- Розбиття результатів дослідження – розподіл дослідження таким чином, що одна значуща стаття перетворюється на декілька різних наукових публікацій

- Дослідницьке шахрайство – фабрикація (підроблення дослідницьких даних), фальсифікація (підтасування реальних дослідницьких даних, таблиць, зображень).

Етичні зобов’язання рецензентів

1. Редакція прагне додержуватися високих етичних стандартів наукових досліджень, відтак рецензії мають виконуватися на належному науковому рівні з дотриманням етичних вимог щодо такого виду наукової діяльності.

2. Рецензент має право відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям наукової діяльності не відповідають тематиці статті.

3. Оскільки право автора на подані до редакції матеріали охороняється Законом України «Про авторське право та суміжні права», будь-яке використання рецензентом отриманих для рецензування матеріалів, аргументів і висновків автора є неприпустимим.

4. Звинувачення автора в плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або некоректного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями.

5. У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою щодо колективного розгляду статті.

6. З метою підтримання термінів видання журналу рецензент дотримується запропонованих редакцією строків розгляду статті (що становлять, як правило, не більше семи днів).