Загальні вимоги написання оригінальної статті для рецензованого ортопедичного наукового журналу
PDF (Українська)

How to Cite

Зазірний, І., & Лябах, А. (2023). Загальні вимоги написання оригінальної статті для рецензованого ортопедичного наукового журналу: методичні рекомендації. TERRA ORTHOPAEDICA, (2(117), 4-7. https://doi.org/10.37647/2786-7595-2023-117-2-4-7

Abstract

Оригінальна стаття (ОС) – вид наукової публікації, у якому описано кінцеві або проміжні результати проведеного дослідження, обгрунтовано способи їх отримання, а також накреслено перспективи наступних напрацювань. Фактично ОС є «звітом про дослідження» за аналогією зі «звітом про випадок». Рецензовані журнали за фахом «ортопедія та травматологія» приймають до публікації ОС, засновані на клінічних та/або експериментальних дослідженнях, пов’язаних з кістково-м’язовою системою.

Ми вивчили вимоги щодо написання оригінальних статей та вимоги до авторів кількох міжнародних ортопедичних журналів і викладаємо їх підсумок.

Хоча методологія медичних досліджень не є об’єктом цих методичних рекомендацій, належне планування та проведення досліджень є необхідними вимогами для будь-якої статті. У свідомості автора мають бути зрозумілі три моменти: гіпотеза, матеріали та методи, за допомогою яких перевіряється гіпотеза та результати [1]. Тільки дослідження, що логічно структуровані відповідно до цієї послідовності, будуть успішно трансформовані в публікації, які у майбутньому привернуть увагу фахівців.

Власне обговорення рівня доказів є поза метою даного повідомлення, але автори повинні усвідомлювати, що дизайн їхнього дослідження впливає на якість наукової інформації, яка передається. Клінічні дослідження можна приблизно перерахувати у порядку зменшення доказовості, а саме: рандомізовані контрольовані дослідження (РКД); проспективні порівняльні дослідження, не пов’язані з РКД; ретроспективні порівняльні дослідження; дослідження типу «випадок-контроль» і, нарешті, серії випадків [2] .

Серії випадків, що характеризуються низьким рівнем доказовості, заслуговують на публікацію лише в тому випадку, якщо розмір вибірки та подальше спостереження є абсолютно адекватними. Розмір вибірки має бути принаймні подібним або, можливо, більшим, ніж попередні серії. Мінімальне спостереження (а не середнє спостереження) має бути достатньо тривалим, щоб можна було спостерігати стабільні клінічні та рентгенологічні результати. Це означає, наприклад, 1 рік для переломів діафізів довгих кісток та 2 роки для навколосуглобових переломів кісток з можливим вторинним дегенеративним захворюванням суглобів.

Якщо метою серії випадків є оцінка тривалості виживання пацієнтів щодо смерті або рецидиву (наприклад, при пухлинах опорно-рухового апарату), функціонування суглобів у зв’язку з коригувальною остеотомією або після реконструкції перисуглобового перелому, а також тотального ендопротезування суглобів, необхідно застосувати спеціальну методологію та оціночні критерії, що притаманні окресленій патології. Ці серії випадків потребують не лише адекватного мінімального спостереження (зазвичай кілька років), але й належного статистичного аналізу виживання.

Що стосується серії випадків ендопротезування (стандартне тотальне ендопротезування кульшового або колінного суглобів), то більшість редколегій встановлюють мінімальний період спостереження протягом 8 років і мінімальний розмір вибірки 150 імплантатів. Аналіз виживання бажано проводити за допомогою оцінки Каплана-Майєра (Kaplan-Meier) [3]. Нові та оригінальні конструкції протезів можуть становити виняток, для якого можуть бути прийняті менші серії та коротше спостереження, якщо література не містить більших чи тривалих досліджень.

ОС, подані до ортопедичного наукового журналу, мають бути структуровані в 5 розділах: Анотація, Вступ, Матеріали та методи, Результати та Обговорення. Редакції обмежують обсяг статті в 3500 слів, що є цілком достатнім для більшості хороших публікацій.

Наприклад, редакції Journal of Arthroplasty, The Knee, Journal of Joint and Bone Surgery, Foot and Ankle Surgery. обмежують ОС до 3000 слів, включаючи абстракт, який обмежений 250 словами, але без включення списку літератури. Дозволяється не більше 10 рисунків і таблиць разом. [4, 5, 6, 7].

Більшість редколегій світових журналів вимагають медичний стиль статті відповідно до вимог Посібника зі стилю Американської медичної асоціації, Медичний стиль написання має бути граматично правильним, чітким і не зайвим [8].

Будь-який можливий конфлікт інтересів має бути розкритий. В іншому випадку автори повинні чітко заявити, що на підтримку дослідження не було отримано коштів, що дослідники не мали пов’язаних з ним фінансових інтересів.

https://doi.org/10.37647/2786-7595-2023-117-2-4-7
PDF (Українська)

References

McGaghie WC, Bordage G, Shea J. Problem statement, conceptual framework, and research question. Acad Med. 2001;76:923-924.

Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2001). Ox- ford Centre for Evidence-based Medicine levels of evidence. Available at http://www.cebm.ne

Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incom- plete observations. J Am Stat Assoc. 1958;53:457-48.

Journal of Arthroplasty. Instructions to Authors. Available at https://www.arthroplastyjournal.org/content/authorinfo

The Knee. Instruction for Authors. Available at https:// www.thekneejournal.com/content/authorinfo

Journal of Joint and Boner Surgery. Instruction for Authors. Available at https://journals.lww.com/jbjsjournal/Pages/In- structions-for-Authors.aspx

Foot and Ankle Surgery. Instruction for Authors. Available at https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/672694?generatepdf=true

Iverson C, Flanagin A, Fontanatosa PB et al. American Medi- cal Association manual of style: a guide for authors and edi- tors, 2007. 10th edn. Oxford, New York.

Baue A. Writing a good abstract is not abstract writing. Arch Surg. 1979;114(1):11-12.

Brand RA. Writing for Clinical Orthopaedics and Related Research. Clin Orthop. 2003;413:1-7.

Provenzale JM, Stanley RJ. A systematic guide to reviewing a manuscript. Am J Roentgenol. 2005;185:848-854.

World Medical Association Declaration of Helsinki. Avail- able at http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf

Regehr G. Presentation of results. Acad Med. 2001;76:940- 942.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.